Menu:

Adres


Gimnazjum nr 15 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota"

  • ul. Siemieńskiego 6

  • 02-106 Warszawa
  • tel. 022-822-31-29

Witaj na stronie głównej!

Stronicowanie jest jednym ze sposobów rozwiązania problemu zewnętrznej fragmentacji polegającym na dopuszczeniu nieciągłości logicznej przestrzeni adresowej procesu. Zostało użyte przez polskiego inżyniera Jacka Karpińskiego w architekturze komputera K-202.

Podstawowa metoda stronicowania:

* Pamięć fizyczna dzielona jest na bloki stałej długości zwane ramkami.

* Pamięć logiczna dzielona jest na bloki stałej długości zwane stronami.

* Rozmiary stron i ramek są identyczne.

* Przy wykonywaniu procesu, strony z pamięci pomocniczej wprowadzane są w dowolne ramki pamięci operacyjnej.

W systemach komputerowych podział pamięci na mniejsze obszary o ustalonej lub zmiennej wielkości przydzielanie tym blokom adresów fizycznych lub logicznych.